Millal on hoonete mõõdistamist vaja?

Millal on hoonete mõõdistamist vaja?

Hoone mõõdistusprojekt võib osutuda vajalikuks kui hoonel puuduvad projekti joonised või projekt ei vasta tegelikkusele.


Hoone mõõdistamist on vaja:

  • hoone kandmisel ehitisregistrisse;
  • hoone ümberprojekteerimise eelselt kui puuduvad alusplaanid;
  • soovid ruume rentida, müüa, omanike vahel jagada jne, kuid puuduvad ruumide täpsed mõõdud;
  • soovid alustada remonttöödega ja enne seda arvutada välja täpsed materjalide kogused;
  • kasutusloa taotlemisel kui on ehitatud projektist erinevalt või puudus ehitusprojekt sootuks.

Mida sisaldab mõõdistusprojekt?

Ehitise mõõdistusprojekt on dokumentide kogum, mis koosneb arhitektuursetest ja kasutuslikest joonistest, mis on mõõdetud faktiliselt ehitatud ehitise ülesmõõdistamise teel.


Üldjuhul sisaldab mõõdistusprojekt seletuskirja, jooniseid ja tehnilisi andmeid. Lisaks on dokumendis esitletud vajalikud selgitused ehk eksplikatsioonid.

  • JOONISED - Asukoha ja asendiplaan, hoone põhiplaan(id), lõige ning hoone otse- ja külgvaated. ja enne seda arvutada välja täpsed materjalide kogused;
  • SELETUSKIRI - Kirjeldab ehitise kasutamise otstarvet, mõõdistatud hoone ventilatsiooni- ja kütteseadmeid, veevarustust ja kanalisatsiooni, hoone konstruktsioone, ruumide suuruseid jne. Muudatusprojekti seletuskiri kajastab eelkõige kõiki erinevusi võrreldes algse, ehitusloa aluseks olnud projektiga.

Enamasti soovitakse jooniseid järgnevatel juhtudel: hoone ehitisregistrisse kandmine, ehitisregistris olevate andmete korrigeerimine, kasutusloa taotlus, ruumide täpse pindala mõõtmine, hoone laiendamine või ümberehitus.


Hoone mõõdistamise ehk inventariseerimise käigus mõõdistame vastavalt sinu soovile, kas kogu hoone või ainult siseruumid. Mõõdistusel saadud andmete alusel vormistame vastavalt sinu vajadusele kas teostusmõõdistuse või muudatusprojekti.

hoone mõõdistamine

TEENUSED

Hoone mõõdistamine

Kasutusloata hoone

Renoveerimine

ARHI.EE

Magrey OÜ - Reg. kood 11051369 - KM EE100922800 - Privaatsus